Q ClinicalCooperation with Q Clinical

Embedded within the research community. Research into new medication and treatment methods. Access to Clinical Trials and Assistance in conducting Clinical Trials. Clinical Trials within the comfort of your own… Lees verder

Medical Center

Benefits for your practice There are a number of advantages for you as an allied QClinical researcher. Help patients who cannot be helped by currently available treatments Provide high-quality and… Lees verder

Medici

Samenwerken bij het uitvoeren van klinisch onderzoek. Maak deel uit van een netwerk van vooruitstrevende artsen. Sluit u aan bij het Q clinical Research Network.

Medici

Gain access to tomorrows medicine and therapies Be part of our Investigational Site Network Our collaborative community of like minded investigators

Mobile clinical trial unit

Qclinical’s has started its first Mobile clinical trial unit (MCTU) a rolling clinical trial office The objective of this strategy is to take Clinical Research to the doorstep of trial… Lees verder

Patient

Medicine research is not just for the big clinics and the hospitals! An increasing number of local doctors are participating in the implementation of Clinical Trials and thus offer you… Lees verder

Patient

Medicijn onderzoek is niet alleen voor de grote Kliniek en het Ziekenhuis! Een toenemend aantal lokale artsen nemen deel aan de uitvoering van Clinical Trials en bieden u zo de… Lees verder

Patient registration

If you are interested in participating in a clinical trial, please complete the information below and click the submit button. Once received, one of our experienced staff members will contact… Lees verder

Patiëntregistratie

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan klinische onderzoeken, vult u het onderstaande formulier in en klikt u op de knop verzenden. Zodra wij uw formulier hebben ontvangen, neemt een… Lees verder